Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.

 
Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
50.000   22/3/2023
Τράπεζα Πειραιώς 1 μήνας Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου 0,06% 4,25/μήνα
51/έτος
100.000   22/3/2023
Eurobank 3 μήνες Προθεσµιακή µε Ευελιξία 0,04% 2,83/μήνα
34/έτος
100.000 Το επιτόκιο ισχύει με online άνοιγμα προθεσμιακής 22/3/2023
Alpha Bank 6 μήνες Alpha Μηνιαία Πρόοδος Plus 0,01% 0,71/μήνα
9/έτος
10.000 Κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων, δυνατότητα πρόωρης ανάληψης και αύξησης κατάθεσης. 19/3/2023

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.