Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ziraat Bank 6 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,60% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 18/10/2019
Ziraat Bank 12 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,60% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 18/10/2019
Ziraat Bank 3 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,50% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 18/10/2019
Ziraat Bank 2 μήνες Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,50% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,30% 1.000.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,20% 1.000.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,20% 1.000.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,20% 500.000 18/10/2019
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 1,20% 150.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,20% 1.000.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 1,15% 1.000.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 18/10/2019
ProCredit Bank 36 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,15% 5.000 18/10/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 1,15% 300.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,10% 500.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,10% 500.000 18/10/2019
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 1,10% 150.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,10% 100.000 18/10/2019
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 1,10% 50.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,10% 500.000 18/10/2019
ProCredit Bank 24 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,10% 5.000 18/10/2019
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 1,05% 500.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 18/10/2019

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.