Εκτύπωση

Λογάριασμός όψεως

Θα ήταν χρήσιμο αν συμπληρώνατε το Λεξικό με τον όρο "Λογαριασμός όψεως". Ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες που παρέχετε.
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Λεξικό τραπεζικών όρων"
Σχόλια (1)
1 Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009 20:40
Ο Τσιγκούνης
Προστέθηκε ο όρος στο λεξικό. Πρακτικά για τον καταθέτη, όπως έχουν γίνει τα πράγματα σήμερα, σε κάποιες τράπεζες δεν έχει διαφορά από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.