Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,80% 1.000.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,70% 1.000.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,70% 1.000.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,70% 500.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,70% 1.000.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 1,65% 1.000.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,60% 500.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,60% 500.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,60% 100.000 27/2/2017
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 1,60% 150.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,60% 500.000 27/2/2017
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 1,60% 300.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 1,55% 500.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,50% 100.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,50% 100.000 27/2/2017
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 1,50% 150.000 27/2/2017
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 1,50% 50.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 1,50% 50.000 27/2/2017
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,50% 100.000 27/2/2017
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 1,50% 300.000 27/2/2017
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 1,50% 150.000 27/2/2017

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.